Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/-www/eskuvobutik.hu/htdocs/eskuvobutik_hu/index.php on line 157

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/-www/eskuvobutik.hu/htdocs/eskuvobutik_hu/include/center.php on line 73
EsküvőButik - a különleges esküvői kellékek boltja
Főoldal >> Katalógus >> Szerződés Ma 2024. április. 24. szerda, György napja van.
Menü

AKCIÓS TERMÉKEK

ESKÜVŐI VENDÉGAJÁNDÉK

SZERTARTÁSRA

MENYASSZONYOKNAK

ESKÜVŐI KELLÉKEK

ESKÜVŐI ÜLTETŐKÁRTYA

DEKORÁCIÓS KELLÉKEK

ESKÜVŐI TÉMÁK

Bolt
Újdonságok
Tovább
Szívküldi ládikó - kicsi - kisszíves
Szívküldi ládikó - kicsi - kisszíves
8.900,00Ft
Termék toplista
Tovább
1. Legyező bambuszból - köszönetajándék HÖLGYEKNEK
2. Legyező bambuszból - köszönetajándék HÖLGYEKNEK
3. Sütis doboz - Arany
4. Buborékfújó - esküvői tortás
5. Buborékfújó - esküvői tortás
6. Mini pálinkás üveg
7. Csók-csengettyű ültetőkártya tartó
8. Csók-csengettyű ültetőkártya tartó
9. Csók-csengettyű ültetőkártya tartó
10. Csók-csengettyű ültetőkártya tartó
Általános szerződési feltételek

1.1 Általános rendelkezések

Jelen felhasználási feltételek az eskuvobutik.hu weboldal használata, valamint a Szolgáltató reklámtevékenységének, továbbá egyéb szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. A jelen felhasználási feltételek hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2013. május 8. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

1.2. A Vásárlás

Ha a kosárban lévő termékeket a Megrendelés gombra kattintva elküldi, valamint a megrendelőlapot kitölti és a Rendelés befejezése gombra kattintva azt is elküldi, annak elektronikus úton történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Dolev Bt., 1112 Bp., Rákó u. 47/a, Adószám: 21892262-1-43, Cégjegyzékszám: 01-06-762457- mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint

1.2.1 Szolgáltató köteles a Vevő által a webáruházban kiválasztott termékeket a megadott szállítási időn belül a megrendelőlapon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

1.2.2. Vevő köteles az általa, a webáruházban megrendelt és a Szolgáltató által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, illetve a megrendelő lapon bejelölt fizetési módozat alapján a vételi árat kifizetni.

1.2.3. Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.
Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

1.3 Szerzői jogok

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot az eskuvobutik.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Miután az eskuvobutik.hu, mint weboldal szerzői jogi münek minősül, tilos az eskuvobutik.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Az eskuvobutik.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz füződő jogait.

Tilos továbbá az eskuvobutik.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az eskuvobutik.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

Az eskuvobutik.hu weboldal név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

1.4 Banner hirdetők felelőssége

Jogszabályban meghatározott kivételekkel az eskuvobutik.hu-n Hirdető által elhelyezett Hirdetések, promóciós anyagok, vagy egyéb anyagok tartalmáért illetve jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a hirdetőt terheli a felelősség. Hirdetésének tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért kizárólag a Hirdető felel.

A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek az eskuvobutik.hu-n elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.

Továbbá az eskuvobutik.hu weboldal üzemeltetői semmilyen felelősséget nem vállalnak a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

1.5 Vegyes rendelkezések

A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közremüködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen felhasználási feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerüségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben a Szolgáltató az felhasználási feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a felhasználási feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató és a Hirdető vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Hirdető és a Szolgáltató a jelen felhasználási feltételek hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

2. Vásárlás menete

2.1. Az EsküvőButik esküvői kellék webáruház termékeit a Menü pontban találhatja. Ha rákattint egy adott termékre, akkor egy rövid bemutatást, illetve egy bővebb leírást is talál a termékről.

2.2. A megvásárolni kívánt terméket kosarába gyűjtheti az adott termék leírásánál található Kosár ikonra kattintva.

2.3. Amennyiben több terméket kíván vásárolni, az egyes termékek kosárba pakolása után visszatérhet a Vásárlás gombra kattintva a termékekhez és további termékeket tud választani megvételre.

Több termék vásárlása esetén folyamatosan láthatja a megrendelendő termékek típusát, darabszámát és végösszegét.

2.4. A kosár tartalmát szabadon változtathatja a megrendelés előtt. Miután betette a kosárba a terméket, még módosíthatja a megrendelendő darabszámot. Ekkor az Újraszámol gombra, vagy Törlés illetve Kosár ürítés gombra kattintva tud módosítani vagy termékeket eltávolítani a kosarából.

2.5. Amennyiben Ön feliratozható terméket választ, a felirat szövegét a Megjegyzések, észrevételek rovatban adhatja meg a Megrendelés gombra kattintás után.

2.6. Ha összegyűjtötte a vásárolni kívánt termékeket, a Megrendelés gombra kattintva jut tovább a vásárlási folyamatban.

2.7. A megrendelőlapon először a szállítási címet és a szállítási módot, valamint egyéb megjegyzéseket adhat meg. A tovább gombra kattintva a fizetési módot választhatja ki.

2.8. Az összefoglaló megrendelőlapon leellenőrizheti a megadott adatokat és amennyiben változtatni szeretne valamin, a Szerkeszt gombra kattintva teheti azt meg.
Ha az adatokat rendben találta, akkor a Rendelés befejezése gombra kattintson.

2.9. A megrendelésének beérkezéséről email-ben kap egy visszaigazolást, mely tartalmaz egy rendelési kódot. Megrendelés után, ha bármilyen kérdése lenne, akkor azt e-mailen keresztül a rendelési kódra hivatkozva jutassa el hozzánk.
Amennyiben rendelése feldolgozásakor mindent rendben találunk, automatikusan teljesítjük azt, mely a Megrendelő részéről nem vonható vissza és nem módosítható.

2.10. Megrendeléseiket 0-24 óráig fogadjuk és munkanapokon 8.00 - 16.00 között dolgozzuk fel.

2.11. Ha kereskedelmi mennyiséget kíván rendelni vagy külföldre szeretne szállítást kérni, kérjen ajánlatot a Kapcsolat pontban található elérhetőségeken.
Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg Vevőszolgálatunkat a Kapcsolat pontban található elérhetőségeken.

3. Regisztráció és Adatkezelés

3.1. Az EsküvőButik esküvői kellék webáruházában, melyet az www.eskuvobutik.hu internetes oldalakon érhet el, regisztráció nélkül is nézelődhet.

3.2. A webáruházban való vásárlás regisztráció után lehetséges, melyet Ügyfélkapu/Regisztráció címszó alatt tehet meg. A regisztráció során megadott adatait bizalmasan kezeljük.
Az Adatkezelési tájékoztatót az Információk box 8. pontjában illetve a http://www.eskuvobutik.hu/adatkezeles linken érheti el.

3.3. A regisztráció során megadott adatait, jelszavát bármikor módosíthatja az Ügyfélkapu/Bejelentkezés címszó alatt.

3.4. A második vásárlástól kezdve az előzetes regisztráció során megadott emailcím és jelszó segítségével a Bejelentkezés gombra kattintva tud belépni személyes webshop-jába.

3.5. Nézelődés vagy vásárlás végeztével a Kijelentkezés gombra kattintva tud biztonságosan kilépni a webshop-ból.

4. Termékárak, fizetés, szállítási információk

4.1. A Termékek ára
A termék leírások tartalmazzák a termék méretét, kiszerelését, árát.
Az árak tartalmazzák az Áfa-t.


4.2. Fizetés
A Vevő megrendeléskor választhatja ki a számára megfelelő fizetési módozatot.

A fizetés történhet:
- banki átutalással,
- készpénzben,
- utánvéttel. Az utánvétes fizetés díja 510,-Ft

4.2.1 Átutalás
Megrendelése után, miután az ellenérték cégünk bankszámláján megjelenik, a megrendelése azonnal postázásra kerül.
Amennyiben átutalással fizet, kérjük feltüntetni a Közlemény rovatban a megrendelés visszaigazolásakor kapott rendelési számot.

Az Erste banknál vezetett bankszámlánk száma: 11600006-00000000-78201219

4.2.2. Utánvétes fizetés
Kiszállításkor a csomag átadásának feltétele a csomagon feltüntetett utánvét összeg futárnak való megfizetése. Az utánvét összege tartalmazza a termék árát, szállítási költséget és az utánvétes fizetés díját.


4.3. Szállítási díj
A terméket időpont egyeztetés után átveheti személyesen a Kapcsolat menüpontban megadott címünkön vagy házhozszállítász kérhet.

A házhoz szállítás díja Magyarországon belül 10 kg-ig egységesen: 1.990,-Ft

4.4 Házhozszállítás
Webáruházunk csomagküldő együttműködő partnere a Magyar Posta MPL a küldeményeket munkanapon, munkaidőben (8-18 óra között) kézbesíti.
A küldemény kézbesítése előtt e-mailen értesítést küldünk a kiszállítás várható napjáról illetve elküldjük Önnek a csomag Küldeményazonosító számát, melynek segítségével a HTTPS://www.posta.hu/nyomkovetes/nyitooldal oldalon lehetöség van a csomag nyomonkövetésére. A Magyar Posta MPL szintén sms vagy email értesítést küld Önnek kiszállítás elött.
Ha a küldemény kézbesítése nem járt sikerrel, a a Magyar Posta MPL írásbeli értesítő formájában tájékoztatja a címzettet és a csomagot ezután Ön 10 napig átveheti az értesítön megjelölt postahivatalban.
Ha a küldeményt a címzett nem veszi át 10 napon belül, az visszaszállításra kerül cégünkhöz.

4.5. Szállítási határidő
Minden egyes termékleírás tartalmazza az adott termékre vonatkozó szállítási határidőt, a Ter.állapot címszó mellett.

A Raktárról jelzéssel ellátott termékeket a munkanapokon 16 óráig leadott megrendelést követő 2-4 munkanapon belül szállítjuk házhoz. Ha megrendelését mindenképpen már a 2. munkanapon meg szeretné kapni, kérjük jelezze ezt megrendeléskor a Megjegyzések rovatban vagy e-mailen.
Különböző szállítási idővel rendelkező termékek megrendelése esetén a hosszabb kiszállítási idő lép érvénybe. Kérheti a különböző termékek külön kiszállítását is, de ebben az esetben minden egyes kiszállításra külön szállítási díjat számolunk fel.
Extra sürgős másnapi kiszállítás esetén kérjen információt vevőszolgálatunktól.
A szállítási határidők módosítási jogát fenntartjuk.

5. Reklamáció

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállás joga nem vonatkozik az egyedi termékekre, azaz pl. a névre szólóan készített vagy a vevő számára egyedileg készített termékekre, melyek kifejezetten a vevő kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra. A vevő által visszaszolgáltatott árut csak sérülésmentes állapotban és hiánytalan csomagolásban áll módunkban visszavenni.

Hibás termék esetén az általános garanciális és szavatossági szabályok alapján a vevőnek jogában áll eslő körben kijavítást vagy cserét, másodlagosan pedig árleszállítást igényelni.

Elállás vagy reklamáció esetén a vevő viseli az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket. A visszaszállítást követően, jogos reklamáció esetén vevőszolgálati munkatársunk új szállítás egyeztetése miatt e-mailben, vagy telefonon felveszi Önnel a kapcsolatot. A szállítást, ezt követően saját költségünkön újra elvégezzük, vagy visszaszolgáltatjuk az áru ellenértékét.

 • подарки оптом, подарки опт
 • сувениры оптом, сувениры опт
 • бизнес сувениры
 • бизнес подарки
 • сувенирная продукция
 • купить футболки
 • бейсболки
 • ежедневники, ежедневник
 • подарки для женщин
 • подарки для мужчин
 • стулья
 • мебель Днепропетровск
 • мебель Запорожье
 • мебель Донецк
 • шкафы-купе Днепропетровск